حریم خصوصی

حفظ و صیانت از حریم خصوصی کاربران یکی از مهمترین اهداف فروشگاه مستر سیبیلو میباشد. و این مجموعه تاکید بسیار زیادی بر محرمانه بودن درخواست ها از زمان ثبت سفارش و تا زمان تحویل میباشد که کاربران عزیز و گرامی بتوانند به راحتی و بدون خجالت و با حفظ آبرو از فروشگاه مستر سیبیلو خرید کنند.

فروشگاه مستر سیبیلو برای به تحقق رسیدن به این امر مهم، تمام تلاش خود را میکند!